نور المعرفت مصطفی ستاروندی

ISBN:

Published:

Hardcover

704 pages


Description

نور المعرفت  by  مصطفی ستاروندی

نور المعرفت by مصطفی ستاروندی
| Hardcover | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 704 pages | ISBN: | 4.14 Mb

بسم الله الرّحمن الرّحیمبا بیان سلوکی معرفتی، تمام حقایق و واقعیت های کوانتومی چهل گانه را از دیدگاه هویتی، ماهیتی، ملکوتی و همچنین از لحاظ خلقی و امری، خلقت نوری چهارگانه، خلق ساکن و برانگیخته بیان نموده و آدرس های کسب معرفت به نورانیّت امام(ع) راMoreبسم الله الرّحمن الرّحیمبا بیان سلوکی معرفتی، تمام حقایق و واقعیت های کوانتومی چهل گانه را از دیدگاه هویتی، ماهیتی، ملکوتی و همچنین از لحاظ خلقی و امری، خلقت نوری چهارگانه، خلق ساکن و برانگیخته بیان نموده و آدرس های کسب معرفت به نورانیّت امام(ع) را به طور مجمل بیان می نماید و دیدگاهی کلی از مسیر سلوک را به سالک ارائه می دهد و به این وسیله راهی به سوی معرفت الله می گشاید.

این روش سلوکی کم تر مطرح بوده و علت درست عمل نکردن بسیاری از افراد در مسیر سلوک این بوده است که قادر به دیدن کل حقایق و ارتباط آن ها با حقایق هم جنس درونی اشان نبوده اند. انسان میکروفیلم عالم هستی است و از هر جنس و نوعی که در عالم بیرون از او هست، در درون او نیز وجود دارد.

اگر در بیرون از انسان عالم جرم، مثال، اثیری و... وجود دارد، در وجود او نیز پیکره ی مادی، مثالی، روحی و... هست. اگر این نوع سلوک نباشد، درک معرفت به نورانیّت امام معصوم(ع) ممکن نیست. تا آدمی کل را نبیند، نمی تواند مختصات خود را در عالم هستی پیدا کند. بخشی از معرفت النفس و درک توحید، درک ارتباط بین اجزای درونی انسان با عوالم هم جنس بیرونی اوست و اسم اعظم نیز اشاره به همین معنا دارد.

این سلوک با بیان مراحل خلقت و عوالمی که انسان از ابتدا تا قیامت طی می کند و ارائه دید کلی نسبت به عالم هستی، مفهوم عدل الهی را به انسان می فهماند. دانشمندان هنوز قادر به درک عظمت آسمان اول نشده اند، چه برسد به درک عظمت آسمان های هفتگانه، کرسی، عرش و... که این امر نشان دهنده ی علم ناقص و اندک بشر است. پس هیچ کس نمی تواند ادّعا کند به علم کل رسیده است. درک این عظمت و تحیّر در برابر آن بسیار زیبا و امری کاملاً توحیدی است و در سایه ی سلوک معرفتی حاصل از کلام قرآن و عترت میسّر استفهرست مطالبمقدمهواقعیت اول ابداع یا خلق نخستینواقعیت دوم حروفواقعیت سوم نور عظمتواقعیت چهارم ظلمتواقعیت پنجم نور اهل بیتواقعیت ششم روح القدسواقعیت هفتم حجاب های دوازده گانهواقعیت هشتم دریاهای نورواقعیت نهم انوار انبیاءواقعیت دهم گهر اولیه یا مکانواقعیت یازدهم خلقت آبواقعیت دوازدهم عرش و کرسیواقعیت سیزدهم لوح، قلم و مدادواقعیت چهاردهم فرشته های مقربواقعیت پانزدهم نهادن عرش بر آبواقعیت شانزدهم ذر اول ، صورت غیبی انسانواقعیت هفدهم آفرینش بهشت و حورالعینواقعیت هجدهم آسمان و زمین اولیهواقعیت نوزدهم خلق زمین و گشودن آن در دو روزواقعیت بیستم آفرینش کوه ها، منابع، برکات و قوت ها در دو روزواقعیت بیست و یکم جدا کردن آسمان ها در دو روزواقعیت بیست و دوم انوار عرشیهواقعیت بیست و سوم خلقت نوری سیعیانواقعیت بیست و چهارم خلق فرشته های آسمان ئ زمینواقعیت بیست و پنجم خشم و رضایت خداوند بر ملائکهواقعیت بیست و ششم خلق دوزخ و تکمیل بهشتواقعیت بیست و هفتم خورشید،ماه و ستارگان و شب و روزواقعیت بیست و هشتم هواواقعیت بیست و نهم خلقت جنواقعیت سی ام مرگ و آفتواقعیت سی و یکم عالم ذر دوم، عالم ظلال و طینت هاواقعیت سی و دوم نزول نور اهل بیتواقعیت سی و سوم مراحل تشکیل گل آدمواقعیت سی و چهارم تکمیل خلقت آدم (ع)با دمیدن روحواقعیت سی و پنجم برتری انسان بر فرشتگان و تمرد ابلیسواقعیت سی و ششم هبوط آدم(ع) از بهشت و سکونت در زمینواقعیت سی و هفتم عالم ذز سوم، عالم میثاقواقعیت سی و هشتم خروج نور محمد(ص) از صلب حضرت عبداللهواقعیت سی و نهم مرگ و ورود به عالم برزخواقعیت چهلم قیامت و معاد جسمانیرساله ی معرفت به نورانیّت در هفت مجموعه به شرح زیر در حال تهیه است1-لزوم سلوک با استاداین کتاب در راستای کلام نورانی امام محمد باقر(ع) که فرموده اند: «یکی از شما برای مسافرت چند فرسخی خود، دلیل طلب می کند و حال آن که تو از راه های آسمان نسبت به زمین بی اطلاع تری، پس برای خود راهنمایی بطلب »، باتوجه به ادلّه ی قرآنی و روایی، لزوم سلوک سالک با اولیای خدا را مشخص نموده و به بیان ویژگی های این بزرگان می پردازد.2-نورالاحتجاجبا معرّفی روش سلوک عقلی، ما را به اثبات حقایق می رساند ولی نه بر اساس عقلی که علمش کامل نیست و خطا می کند، بلکه تفکّر صحیح را بر اساس چارچوبی مصون از خطا پیدا کرده و صحیح و غلط را با اتّصال به عقل کل تشخیص می دهد.

این مجموعه با ارائه ی شیوه های نوین استدلالی که منطبق با عصر حاضر بوده، با به کارگری روش لبّ و به مدد خصلت های ملکوتی و قوانین و اصول پایه در هستی، سعی در اثبات اصول دین و واقعیت های عینی در هستی و اثبات هدفمند بودن خلقت و کشف یک سری حقایق ارزنده از دیدگاهی کاملاً جدید را دارد تا بدین وسیله بتواند علوم عقلی قدیم را به صورت فلسفه ی لُبّ، کلام لُبّ و منطق لُبّ معرفی کرده و معرّف معرفت باشد.3-نورالعملاین کتاب رساله ی عملی است و نحوه ی سیر و سلوک عملی بر اساس «سلوک منطبق بر زمان» را بیان می نماید و به سالک نحوه ی رسیدن به خلوت، دائم الذّکر شدن و چگونگی دریافت انوار عرشیه(معرفت الله) و درک دانش دین (علوم ادراکی) را می آموزد.

یک بخش از علم با آموزش دیدن کسب می شود ولی بخشی از آن مانند این انوار الهی که از جنس «هُدیً مِن رَبِّهِم» هستند را نمی توان کسب کرد، بلکه خداوند به قلب هر کس که بخواهد می افکند. خداوند در کلام نورانی اش و با قرار دادن الگوهای عملی (اهل بیت(ع)) چارچوب رسیدن به خلوت دل و خالی شدن از رذایل و کبایر را مشخص نموده است.4-نورالمعرفت(معرفت النّفس و معرفت هستی)5-نورالاسراراشاره به رابطه ی بین اجزای سازنده ی انسان و واقعیت های موجود در هستی نموده و سعی در تفهیم و درک اسم اعظم الهی و کیفیت وصول به توحید ادراکی را دارد که با معرفت امام(ع) به نورانیت، راهی را به سوی معرفت الله و درک علم عرش (درب باطن غیب) می گشاید.

در این روش سلوکی سالک به درک هدفمند بودن خلقت و همچنین مراحل ده گانه ی آگاهی رسیده و درمی یابد که در هر مرحله چگونه باید عمل کند و با عمل به تکلیف هر مرتبه ی نفسانی به توحید آن نفس می رسد.6-نورالانواراین مجموعه، تفسیر قرآن مجید از دیدگاه معرفت به نورانیّت ائمه اطهار(ع) و با استعانت از ابزار لُبّ و منطبق بر زمان است.7-نورالفقاههبه طرح اصول فقه با توجه به مقتضیات زمان، به خصوص در عصر ظهور می پردازد که همان بحث فقاهت در عصر ظهور است.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "نور المعرفت":


crazysaddam.com

©2012-2015 | DMCA | Contact us